Privacy verklaring

SOStag.nl heeft deze Privacy verklaring opgesteld omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy.

In de onderstaande tekst geven wij meer informatie over de informatieverzameling en -verwerking door onze website: www.Sostag.nl.

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

SOStag heeft volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) de verwerking van persoons- en medischegegevens bij de autoriteit persoonsgegevens gemeld.

Gebruik van persoonsgegevens

Sostag.nl zal de verzamelde informatie niet delen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan andere partijen.

Automatisch verkregen informatie

Wij gebruiken uw IP- (Internet Protocol) adres om problemen met onze server te kunnen analyseren en om onze website te administreren. Uw IP-adres wordt tevens gebruikt om u en uw winkelmandje te helpen identificeren.

Registratie en formulieren

De registratie en formulieren op onze site verplichten gebruikers ons hun contactgegevens (zoals naam, email- en postadres), unieke identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en password) en demografische informatie in te vullen.

Contactinformatie wordt gebruikt om bestellingen te versturen en om informatie over ons bedrijf te sturen. Uw klantinformatie wordt alleen gebruikt om aan een hulpverlener te tonen wanneer een SOStag wordt gescant. Deze informatie wordt verder niet gedeeld of ter beschikking gesteld.

Unieke identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en password) worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te verifiëren. De financiële informatie die wordt verzameld heeft tot doel om klanten te kunnen factureren.

Links naar andere websites SOStag.nl kan links naar andere websites bevatten. Wij doen ons uiterste best om deze websites van te voren te screanen maar zijn niet verantwoordelijk voor het privacy-reglement van deze websites.

Beëindiging van uw account

Mocht na het aflopen van uw accountperiode deze niet verlengt worden, kan dat dertig (30) dagen na de beëindigingsdatum nog worden aangepast. Hieraan zijn wel administratiekosten verbonden. Na de periode van 30 dagen zullen al uw gegevens van onze servers worden verwijderd. De unieke nummers van uw SOStag's zullen daarbij permanent worden geblokkerd en zijn uw SOStag's alleen nog bruikbaar als mooie sieraden. Dit proces is onherroepelijk.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over bovenstaande privacy statement, het gebruik van deze site of uw ervaringen met deze website, neem dan a.u.b. contact op met: team@Sostag.nl..

E-mail nieuwsbrieven van Sostag.nl

SOStag.nl stuurt haar klanten periodiek een nieuwsbrief. Wilt u deze niet ontvangen, kunt u dat aangeven in uw account bij tabblad Account. Als u vragen heeft over deze mailings kunt u deze richten aan team@Sostag.nl.